Zamówienie bonów towarowych
Dane oferenta
Nazwa firmy*:
Adres firmy (ul, nr, kod pocztowy, miasto)*:
Dane osoby składającej ofertę*:
Numer telefonu*:
Numer faksu:
E-mail*:
NIP*:
Preferowany adres przekazania bonów*:
Zamówienie bonów
Bony 50 PLN - liczba **:
szt.
Suma: 0 PLN
Bony 20 PLN - liczba **:
szt.
Suma: 0 PLN
Bony 10 PLN - liczba **:
szt.
Suma: 0 PLN
Bony 5 PLN - liczba **:
szt.
Suma: 0 PLN
Suma PLN:
* Pole obowiązkowe
** minimalna łączna wartość zamówienia wynosi 1000 zł