Nasze zasady etyczne

W swojej codziennej działalności POLOmarket kieruje się zasadami i wartościami marki, które razem tworzą nasze zasady etyczne. Dotyczą one wszystkich podejmowanych przez nas działań i obowiązują w relacji ze wszystkimi naszymi interesariuszami: pracownikami, dostawcami i partnerami biznesowymi, klientami, otoczeniem rynkowym, lokalną społecznością, organizacjami reprezentującymi środowisko naturalne i władzami lokalnymi i państwowymi.

Podstawą naszej relacji ze wszystkimi interesariuszami jest wzajemny szacunek.

Jeśli jako nasz pracownik, współpracownik lub partner w biznesie jesteś zaniepokojony prawdopodobnym łamaniem Prawa Pracy, naruszeniem Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej Regulaminu Pracy, Polityki Jakości, jesteś świadkiem lub podejrzewasz praktyki korupcyjne, poza poinformowaniem swojego bezpośredniego przełożonego, możesz dokonać zgłoszenia mailowo na adres: naszaetyka@polomarket.pl

Osoby chcące zachować pełną anonimowość mogą skorzystać ze specjalnego formularza:

Zgłoś anonimowo

Zgłoś anonimowo

Nasz mechanizm zgłoszeniowy zapewnia Ci całkowitą anonimowość i ochronę Twojej osoby. Nie musisz podawać żadnych danych, wystarczy że opiszesz sytuację i wskażesz placówkę, której ona dotyczy.

Jestem:
Wpisz miasto, adres, kod pocztowy lub numer sklepu